Adatvédelmi tájékoztató

A Projektcoach Kft. lehetőséget nyújt a felhasználók számára elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, a www.projektcoach.hu honlapon található feliratkozás segítségével biztosítva, hogy e-mailben hozzájuthassanak az általunk nyújtott szakmai tartalmakhoz (szakcikkek, blogbejegyzések, szakmai rendezvények, iparági hírek és információk, stb.), valamint tájékozódhassanak  szolgáltatásainkról, híreinkről, akcióinkról.

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE:

Elektronikus hírlevél-szolgáltatásunk a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával történik.
Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten és közvetlenül hozzájárul, hogy Projektcoach Kft. direkt marketing célú, elektronikus hírlevelet küldjön Felhasználó részére.
Felhasználó a megadott adatai függvényében postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphat megkeresést Projektcoach Kft.-től.
A Hírlevélre történő feliratkozás a Weboldalunkon elhelyezett űrlap kitöltésével, a jogi nyilatkozat elfogadásával valósul meg. Az űrlap kitöltése Hozzájáruló Nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a nevét és az e-mail címét meg kell adnia.

ADATKEZELÉS:

A Projektcoach Kft. az adatokról nyilvántartást vezet, de az adatok helyességét nem ellenőrzi. A Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a Projektcoach Kft. tevékenységéhez köthető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.
A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Projektcoach Kft.-t, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Jogi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

ADATVÉDELEM:

A Projektcoach Kft. gondoskodik Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A nyilvántartásban rögzített adatokat a Projektcoach Kft. harmadik fél számára nem adja ki.

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

LEIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRŐL:

A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Projektcoach Kft. az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törölni köteles a Felhasználó adatait. Ezen visszavonást a Felhasználó megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, illetve a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.