Milyen szakmai háttérrel rendelkezzen a Business Analyst?

Írta: Király Andrea | 2017. július 15., szombat

Milyen szakmai háttérrel rendelkezzen a Business Analyst?

Napjainkban a Business Analyst munkakörbe kerülés még általában nem a tudatos szakmai karrier út egy megfontolt lépése, hanem sokkal inkább a véletlenen múlik. A mai BA-k nagy része annak idején még feltehetően nem üzleti elemzést hallgatott az egyetemen, és valószínűleg még pályakezdőként sem azt tervezték, hogy üzleti elemzők szeretnének lenni, hanem sokkal inkább csak azokká váltak az évek során, mert érdeklődést és tehetséget mutattak a szakma iránt, illetve „jókor voltak jó helyen”. A tapasztalat szerint a jelenleg BA munkakörben lévők korábban jellemzően rendszerszervezők, termék menedzserek, folyamatszervezők, projektmenedzserek, architektek voltak.  De egyre inkább tapasztalható az is, hogy üzleti területen szerzett tapasztalattal rendelkező BA-k is támogatják a szervezetek munkáját.

Számtalanszor felmerül a kérdés, hogy mi az előnyösebb: ha a BA informatikai háttérrel rendelkezik, avagy üzleti területen töltött tapasztalattal csatlakozik a BA szakmához. A szakmai háttér milyenségének, elégséges voltának, illetve előnye-hátránya számbavételének kérdésére nincs egyértelmű, vitathatatlan válasz, mint ahogy az is visszatérő kérdés, hogy mely szervezeti egységen belül kerüljön kialakításra ez a funkció nagyvállalati környezetben. Az alábbi írásban ezt a témát járjuk kicsit körül.

Mi a helyzet az IT háttérrel rendelkező üzleti elemzőkkel?

A business analyst-ek többsége technikai háttérrel rendelkezik, és a szervezetek nagy részénél az informatikai terület szerves részét képezi ezen funkció. A tapasztalat alapján ennek elsődleges oka talán abban rejlik, hogy évekkel ezelőtt – amikor sem az informatikai megoldások, sem az üzleti igények nem voltak annyira komplexek – az informatikai rendszert ismerő szakértőket közvetlenül szólította meg az üzleti terület a problémáikkal, változtatási igényeikkel. Aztán az idő előrehaladtával – mely magával hozta a rendszerek fokozott integráltságát és az üzleti szereplők folyamatosan bővülő igényét – az elemzői tevékenység, és ezáltal az üzlet és az IT közötti összekötő szerep kijelölésére is igény mutatkozott.

Steven P. Blais: Business Analysis Best Practices for Success című könyvében az informatikai szakmai háttér vonatkozásában így fogalmaz:

„Sok előnye van a technikai szemléletű business analystek alkalmazásának:

  • ITJobb a megértésük a számítástechnika vonatkozásában és meg tudják különböztetni a működési hibákat a tényleges problémáktól.
  • Gyors megoldásokat tudnak nyújtani, amikor az üzlet kényszerhelyzetben van.
  • Általában tudják, milyen technológiai lehetőségek érhetők el a probléma megoldásának érdekében.
  • Extra technikai erőforrásai lehetnek a megoldáson dolgozó csapatnak és jól meg tudják érteni a csapat többi részét.
  • Más perspektívából és tárgyilagosabban tudják szemlélni az üzleti problémát, mint az olyan business analystek, akik az üzleti oldalról jöttek.”

Sajnos, hátrányos vetülete is van az „IT orientált BA-knak”. Jellemzően a legnagyobb kockázat, hogy nem függetlenül viszonyulnak az üzleti problémához, hanem, ahogy Blais fogalmaz: „Bár a feladatuk, hogy általános IT megoldást keressenek az üzleti problémára, sokszor mégsem tudnak elszakadni  a jelenlegi IT infrastruktúra kereteitől. Nem éreznek késztetést arra, hogy valóban platform és megoldás független szemlélettel vitassák meg az üzleti problémát. … Ez egy másik nagy kérdést vet fel: a tényleges probléma megértésének hiányát.”

És mi van, ha a BA inkább az üzleti területeken járatos?

Tekintettel arra, hogy a BA funkció eredendő, legfontosabb célja az üzleti probléma elemzése és megértése, számos előnye van, ha biztos üzleti tapasztalattal rendelkeznek a BA kollégák. Blais a könyvében hangsúlyozza, hogy ezek az üzleti elemzők erős kapcsolatot tudnak kialakítani a folyamatban résztvevőkkel, illetve az üzleti területek egyéb szereplőivel. Ez képessé teszi a BA-t a probléma mélyebb megértésére, illetve valószínűbb, hogy nem feltétlen csak IT megoldást fog javasolni az adott üzleti problémára, hanem kitér a figyelme az olyan kapcsolódó, nem automatizált tevékenységekre is, mint pl. a nyomtatványok újragondolása, munkaköri leírások változtatása, tréning, stb.

Non-ITAhogy a technikai hátterű BA-k, úgy az üzleti hátterű BA-k vonatkozásában is vannak vitás szempontok. Jellemzően majd’ minden üzleti folyamathoz kapcsolódik technikai támogatás. Az üzleti hátterű BA nem biztos, hogy minden esetben tudatában van azoknak a technikai vonatkozásoknak, melyek esetleg akadályozhatják a megoldást, vagy azoknak az egyéb technológiai lehetőségeknek, melyek viszont jobb megoldást biztosíthatnának.

Akkor most melyik?

Mint látjuk, nem vegytiszta a helyzet a szakmai hátteret, vagy ezáltal a szervezeti elhelyezkedést érintő kérdésekben. Vállalati kultúrától, vállalati profiltól, projekt management érettségtől függően különböző formában van jelen a BA szerepkör egy szervezetben. Vannak prekoncepciók az IT vs. üzleti háttér, illetve a szervezeti leosztás vonatkozásban, de véleményem szerint nem ezek megdöntése a siker kulcsa elsődlegesen.

BA2Sokkal fontosabb, maga az egyén, aki ellátja a szerepkört. Az, hogy tisztában legyünk az erősségeink mellett a hiányosságainkkal, tudatosan kompenzáljuk azokat. Ismerjük fel azokat a korlátokat, melyek befolyásolják a teljes, valós probléma megismerését, megértését. Tanuljunk egymástól, szélesítsük a látókörünket, építsük szemléletünket. Technikai háttérrel tudatos fókuszt kell helyezni az üzletre, el kell távolodni a kézenfekvő technológiai irányoktól, ki kell lépni a keretekből, mint ahogy az üzleti háttérrel rendelkező BA-k számára is kritikusan fontos a technológiai keretek, lehetőségek megértése alkalmazása. Meg kell keresni azokat a pluszokat az üzleti oldalon, amik az IT-s technológiai lehetőségeket figyelembe véve, közösen, az üzleti problémát sikeresen megoldó, reális megoldáshoz vezetnek.

Tegyük mindezt tudatosan mind a szervezet, mind az egyén szintjén!További információt szeretnék kérni


Név*

Email cím*

Telefonszám

Témakör kiválasztása*

Megjegyzés

captcha

Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot


Vélemény, hozzászólás?