Adatvédelmi tájékoztató

Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező Projektcoach Consulting Kft. kezelésében működik.

A cégünkről részletes információt a következő elérhetőségen találhat: klikk

A Projektcoach Consulting Kft. célja, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalat biztosítsa ügyfeleinek, partnereinek egyaránt (továbbiakban Felhasználó). Mindennapi munkánk során is fontos cégünknek a transzparencia, a tiszta kommunikáció. Ezért szeretnénk tájékoztatni, hogy miként és miért gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel személyes adatait, melyet részünkre rendelkezésre bocsát, vagy önkéntesen nyilvánosságra hoz.

Cégünk a Felnőttképzési törvény (továbbiakban Fktv.) hatálya alá tartozik, a B/2020/000362 nyilvántartási számon, és a Fktv-ben foglalt és a 11/2020. (II.7) végrehajtási rendelet szerinti adatkezelési és nyilvántartási szabályok szerint jár el.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat rögzíti a Felhasználó személyes adatai vonatkozásában a Projektcoach Consulting Kft.-vel fennálló kapcsolatának alapvető részleteit.

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy:

 1. A Felhasználó tisztában legyen azzal, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk róla, azok begyűjtésének és felhasználásának okaival;
 2. ismertessük, milyen módon használjuk fel a Felhasználó által megadott személyes adatokat;
 3. ismertessük a Felhasználóról gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos jogait és lehetőségeit, és azt, hogy miként védjük magánéletét.

FELHASZNÁLÓI JOGOK

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) bizonyos jogokat biztosít a magánszemélyeknek személyes adataikkal kapcsolatban. Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

 • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
 • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését.
 • Továbbítás beleegyezési jog – joga van írásban nyilatkozni személyes adatainak további felhasználásának megtiltásáról

Amennyiben beleegyezése alapján vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében egyébként engedélyezett módon elektronikus marketing üzeneteket küldünk, a Felhasználó bármikor visszavonhatja az erre vonatkozó beleegyezését, illetve bárminemű költség nélkül kifogást emelhet („leiratkozás”). A Projektcoach Consulting Kft.-től érkező elektronikus marketingüzeneteken (pl. az e-mailben küldöttekben) is van leiratkozási lehetőség.

SZEMÉLYES ADATOK BEGYŰJTÉSE

Általánosságban a Felhasználó használhatja a weboldalt úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, ha kapcsolatba kíván velünk lépni, igénybe veszi bizonyos szolgáltatásainkat stb., a kommunikációhoz elengedhetetlen adatokat fogunk gyűjteni, illetve a Felhasználó önkéntesen is rendelkezésünkre bocsáthat személyes adatokat.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást a Felhasználótól többek között az alábbi formákban szerezzük be:

 • elektronikus úton külön szövegben;
 • nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • az információt a Projektcoach Consulting Kft.-val összefüggő internetes kommunikáció céljából a Felhasználó önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az alábbi táblázatban ismertetjük, hogy milyen esetekben mely személyes adatokat kezeljünk, ezen adatokat feldolgozásának okait, céljait:

Adatgyűjtés módja Adatgyűjtés célja Begyűjtött, tárolt, kezelt adatok Adatok továbbadása
Hírlevélre feliratkozás minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikáció:

·       tájékoztatás adatváltozásról

·       tájékoztatás további képzésekről

·Név

·E-mail cím

Nem adjuk tovább harmadik fél számára.
Honlapon történő érdeklődés minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikáció:

·       tájékoztatás adatváltozásról

·       tájékoztatás további képzésekről

·       szakmai témában megkeresés

·Név

·E-mail cím·

·Telefonszám

·Szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferencia, szakmai érdeklődési kör

Nem adjuk tovább harmadik fél számára.
Képzésen való részvétel   ·a képzéssel összefüggésben a Felhasználóval való kommunikáció

·     a Felhasználóval  szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink(ideértve a szolgáltatásaink eladását),továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése

·       hírlevélre feliratkoztatás

·       PDU pontok igazolása

·    Ftkv. 21§ szerinti nyilvántartások teljesítése

·Résztvevő viselt neve

·Születési neve

·Anyja neve

· E-mail cím

·Telefonszám

·Beosztás, munkakör

·Legmagasabb iskolai végzettsége

·Születési helye

·Születési ideje

·Adóazonosító jele

·Oktatási azonosító

·Résztvevő neme

·A képzéssel összefüggő adatok

·Szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferencia, szakmai érdeklődési kör

·A költségviselő neve, adószáma, címe, kapcsolattartó elérhetősége (név, e-mail, telefon)

Az adott képzés lebonyolításában közvetlenül résztvevő oktatóval a szakmai érdeklődési terület, beosztás, munkakör adatatait közöljük. Az oktatóval történő kapcsolatfelvétel érdekében, amennyiben szükséges az e-mail címet és telefonszámot is.Az adatokat a Projektcoach Consulting Kft. a keletkezés napjától, a Fktv. 21.§ (1) szerint meghatározott módon, nyolc évig kezeli.

Amennyiben a résztvevő adatainak továbbítását nem tiltja meg a Ptk. szerinti jognyilatkozat szerint, az adatok statisztikai céllal továbbításra kerülnek a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, az Fktv.-ben meghatározottak szerint.

Partnerek,

kapcsolattartók

·kapcsolattartás

·üzletszerzés

·szerződések kezelése

·utánkövetés

e-mailben vagy papíron kapott névjegyek adatai:

·Név

·Pozíció

·Cégnév

·Telefonszám

·E-mail cím

Nem adjuk tovább harmadik fél számára.
Business Analyst Tehetségprogram jelentkezés minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikáció:

·       tájékoztatás adatváltozásról

·       tájékoztatás további képzésekről

·Név

·E-mail cím

Nem adjuk tovább harmadik fél számára.

 

 

A Felhasználóval kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

Az információt a Projektcoach Consulting Kft.-vel internetes kommunikáció céljából a Felhasználó önkéntesen nyilvánosságra hozza.

A Projektcoach Consulting Kft. weboldalán keresztül, amikor a Felhasználó üzenetben információt kér és a rendelkezésünkre bocsátja elérhetőségét a válaszadás érdekében: név, e-mail cím, telefonszám.

Személyes, telefonos, írásos megkeresés, vagy interneten keresztül történő kapcsolatfelvétel, szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy; (hírlevél feliratkozás, szerződéses kapcsolat stb.)

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § alapján törvényben foglalt szabályok szerint a Projektcoach Consulting Kft. az adatok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, tárolja ezeket az információkat.

SÜTIK HASZNÁLATA

A Felhasználó a www.projektcoach.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap használatára az általános adatvédelmi rendelet hatálya nem terjed ki.

A honlap böngészése során keletkező adatokat sem a Projektcoach Consulting Kft., sem a honlap fejlesztője és üzemeltetője semmilyen módon nem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon.

A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok ugyan rögzítésre kerülhetnek, de ezek a Projektcoach Consulting Kft. számára nem hozzáférhetőek.

A honlap használata során különféle okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a Projektcoach Consulting Kft. oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket sütikkel valósítunk meg. Ezek adott esetben alkalmasak lehetnek valamely Érintett beazonosítására is, a Projektcoach Consulting Kft. azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat a Projektcoach Consulting Kft. nem köti más olyan információhoz, ami alapján az Felhasználó személyesen beazonosítható lenne.

ADATMEGŐRZÉS ÉS ADATTÖRLÉS

A Felhasználó személyes adatait a Projektcoach Consulting Kft. csak jogszerű és alapvető üzleti célokból őrzi meg (például jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés). Egyes személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg a jogszabály kötelezővé teszi, illetve amíg a Felhasználó az adatok törlését külön nem kérvényezi. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

A Felhasználóval kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket a Felhasználó más módon biztosít számunkra. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban is.

A Felhasználó kérése esetén személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk, hogy ezek alapján a továbbiakban ne lehessen a Felhasználót azonosítani, kivéve akkor, ha bizonyos személyes adatok megtartása a jogszabályoknak megfelelően megengedett vagy kötelező a számunkra.

Bizonyos képzéseink elvégzésével a Részvételi igazolás kerül kiállításra a Felhasználó számára, mely azt a célt szolgálja, hogy a képzésért kapott úgynevezett PDU pontokat a Projektcoach Consulting Kft. igazolni tudja a Magyar Projektmenedzsment Szövetség, illetve a Project Management Institute felé. Ehhez a Projektcoach Consulting Kft. nyilvántartást vezet, melyben a Felhasználó alábbi adatait kezeli: név; cégnév; e-mail cím.

Amennyiben a Felhasználó adatai törlését kéri ebből a nyilvántartásból, a törlési igény megfogalmazása során külön rendelkeznie arról, hogy az Részvételi igazolást szerzők nyilvántartásából is kívánja töröltetni magát. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, innen is kéri adatai eltávolítását, abban az esetben vállalja annak következményét, miszerint a Projektcoach Consulting Kft. a továbbiakban nem igazolja számára a képzés elvégzését.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

A Projektcoach Consulting Kft. folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, ezért fenntartja a jogot, hogy ehhez kapcsolódóan változásokat eszközöljön adatvédelmi és kezelési folyamatain.

Amennyiben, az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozaton lényeges változásokat hajtunk végre, erről e-mail üzenetben tájékoztatjuk Felhasználóit.

Ezért kérjük, feltétlenül körültekintően olvasson el minden ilyen értesítést.

KAPCSOLAT

Köszönjük, hogy elolvasta Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatunkat. Ha bármilyen kérdése van a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban, írjon nekünk a következő e-mail-címre:

info@projektcoach.hu

NAIH-62029/2013.

B/2020/000362

 

Close

Iratkozz fel szakmai hírlevelünkre, és tarts lépést a fejlődéssel, újdonságokkal!


  A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező